Załącznik nr 1
 
Załącznik nr 1 Do umowy z dnia 27.04.2018 roku zawartej w Białymstoku (dalej umowa), pomiędzy Podlaską Komunikacją Samochodową Nova S.A. a Gminą Goniądz.
 
 
Wykaz tras na terenie Gminy Goniądz, o których mowa w Umowie:
 
 
Numer
linii
Numer
kursu
Godzina
odjazdu
Relacja linii Oznaczenie
kursu
Liczba kilometrów / dziennie
11052 492 10:35 Mońki - GONIĄDZ Bd 12
11053 484 10:57 GONIĄDZ - Mońki - Knyszyn - Chraboły - BIAŁYSTOK Bd 12
11053 471 17:00 BIAŁYSTOK - Chraboły - Knyszyn - Mońki - GONIĄDZ Bd 12
11052 493 18:20 GONIĄDZ - Mońki D 12
11053 490 18:32 GONIĄDZ - Mońki - Knyszyn - Chraboły - BIAŁYSTOK +d 12

 
 
D - kursuje od poniedziałku
Bd - nie kursuje w soboty
+ - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
d - nie kursuje w dniu 1.1. w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
 

 

 

Opublikowano: 2018-04-30

Wydrukuj