Lp Nr
KW
Nr
działki
  Pow.         działki
  ha
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Proponowany  sposób zagospodarowania
  1       2         3    4        5          6           7        8
 1. LMIG/00038485/3  642/2 0,0545m2 Goniądz lokal-pomieszczenia kuchni z jadalnią o powierzchni użytkowej 107,69 m2 położonej w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Goniądzu, stanowiący własność Gminy Goniądz wraz z udziałem w częściach budynku i urządzeniach , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziału 10769/68549 części w prawie własności  działki nr 642/2 o pow.0,0 545m2, na której wzniesiony jest budynek teren oznaczony
symbolem 15UO  usługi z zakresu i wychowania
Polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Opublikowano: 2017-09-07

Wydrukuj