Załącznik do Zarządzenia nr 24/2018
Burmistrza Goniądza z dnia27 lutego  2018 r.
Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm).Burmistrz Goniądza podaje do publicznej wiadomości  wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową  częścią gruntu  w miejscowości Goniądz
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej  oraz ewidencji gruntów Opis nieruchomości Powierzchnia lokalu mieszkalnego
w m2
Opis lokalu mieszkalnego Udział w nieruchomości wspólnej Cena lokalu mieszkalnego zł Forma zbycia
KW LM1G/00031433/5
działka nr 832
o powierzchni 0,0769  ha
lokal mieszkalny nr 4 położony jest na I kondygnacji(parter) w budynku wielorodzinnym w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 36 Lokal: 33,10 m2
pomieszczenie przynależne (piwnica) 6,2 m2   oraz magazynek o pow. 12,11 m2
Lokal mieszkalny nr 4 obejmuje: przedpokój kuchnię,   pokój  oraz łazienkę połączoną z WC

 
5191/49068 30244
w tym wartość gruntu 2846
Przetarg ustny nieograniczony
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia  27  lutego 2018 r. do dnia 21 marca  2018 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu.
                                                                                                                                      
z up. Burmistrza
Zbigniew Męczkowski

 

Opublikowano: 2018-02-28

Wydrukuj