Wycieczka na Litwę
 
Wilno 05.08 – 06.08. 2017 r.
 

05.08.2015 r.
 
 
5:00 – wyjazd (parking przy PZU)
7:00 – przejście graniczne w Ogrodnikach. Krótki postój połączony z wymianą pieniędzy.
7:30 – wyjazd w kierunku Trok. Po przekroczeniu granicy wskazówki zegarków
                przesuwamy o jedną godzinę do przodu i odtąd posługujemy się wyłącznie czasem litewskim.
10:30 – Troki. Zwiedzanie dzielnicy karaimskiej (historia karaimów litewskich i ich religia).
                Zwiedzanie zamku książąt litewskich (z zewnątrz) oraz ruin starszego zamku  na półwyspie.
                Możliwość degustacji pierogów karaimskich – kibinai (kibiny).
12:30 – wyjazd w kierunku Wilna.
13:30 – Wilno. Zwiedzanie cmentarza na Rossie – jeden z najstarszych w Europie (1790 r.). Miejsce spoczynku matki Józefa Piłsudskiego wraz z sercem      marszałka. Spoczywa tu też rodzeństwo Piłsudskiego, J. Lelewel, F.     Smuglewicz, W. Syrokomla, ojciec i ojczym
                J. Słowackiego oraz wybitni przedstawiciele nauki i kultury polskiej.
14:30 – Belmontas – miejsce odpoczynku i relaksu mieszkańców Wilna
                zlokalizowane na terenach dawnego młyna.
15:30 – kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu (najpiękniejszy kościół barokowy w       Europie), - niespotykany w Polsce i na Litwie wystrój wnętrza zachwycający       swoim pięknem i artyzmem do dzisiaj. Na zwieńczeniach, ścicanach i suficie   ponad 2 tys. figur stiukowo-gipsowych).
16:30 – Góra Trzech Krzyży – historia.  Panorama miasta.
17:30 – Obiadokolacja.
18:30 – Zakwaterowanie - "Ecotel"
20:00 – Wilno nocą. Spacer wieczorny Wileńską  Starówką (dla chętnych).
 
06.08.2017 r.
8:00 – śniadanie w hotelu.
9:00 – zwiedzanie Wilna:
 • katedra św. Stanisława (historia chrześcijaństwa na Litwie, dzieje katedry, kaplica św. Kazimierza, dzwonnica i zamek).
 • Pałac Prezydencki
 • kościół Świętego Ducha (jedno z najpiękniejszych rokokowych założeń architektonicznych na Litwie, jedyny kościół w Wilnie, w którym nabożeństwa odprawiane są wyłącznie w języku polskim)
 •  kościół św. Anny (1501- przepiękny okaz późnego gotyku – gotyk płomienisty)
 • muzeum i pomnik A. Mickiewicza
 • ratusz i kościół św. Kazimierza
 • Klasztor bazylianów i cerkiew Świętej Trójcy (miejsce więzienia filomatów z
 • Mickiewiczem. Cela Konrada).
 • cerkiew Świętego Ducha z relikwiami męczenników (Jan, Antoniusz i Eustachy).
 • .kościół św. Teresy i kaplica MB Ostrobramskiej z cudownym obrazem.
 • wieża telewizyjna – kawiarnia obrotowa ( panorama miasta)


 
 
Kontakt: kom. 692429379
 
                

 

Opublikowano: 2017-07-17

Wydrukuj