8 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Monieckiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Andrzej Franciszek Daniszewski – Starosta Moniecki, Pan Tomasz Dudziński - Przewodniczący Podlaskiej Sieci Pozarządowej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas spotkania Pan Tomasz Dudziński zaprezentował działalność Podlaskiej Sieci Pozarządowej i zaznaczył, iż misją Podlaskiej Sieci Pozarządowej jest wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Następnie zostały przeprowadzone wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każdy z zebranych posiadał stosowne pisemne pełnomocnictwo władz statutowych swojej organizacji do udziału w wyborach. W wyniku głosowania zostali wyłonieni Pan Arkadiusz Studniarek (wice Prezes Towarzystwa Przyjaciół Goniądza) oraz Pan Mariusz Popowski, którzy w 4 letniej kadencji będą reprezentować organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Monieckiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej.
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-06-09

Wydrukuj