30 marca o godz. 18 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie z posłem na Sejm RP p. Tomaszem Cimoszewiczem, oraz Wicemarszałkami  Województwa Podlaskiego p. Anną Naszkiewicz i Maciejem Żywno.  
 
Tomasz_Cimoszewicz_Sejm_listopad_2015Tomasz Cimoszewicz – polski polityk i przedsiębiorca, poseł na Sejm VIII kadencji. Syn Włodzimierza Cimoszewicza. W 1998 r. ukończył liceum ogólnokształcące. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Po czym wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez kilkanaście lat zajmował się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W parlamencie należy do następujących komisji: Komisja Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 Naszkiewicz i ŻywnoAnna Naszkiewicz - ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dotychczas w swojej pracy zawodowej była związana głównie z organizacjami pozarządowymi, pracowała m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach a ostatnio pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES SA w Suwałkach. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich – przygotowywała pierwsze projekty na działalność wspomnianego PNTPW w Suwałkach. Po studiach zdobyła również uprawnienia członka rad nadzorczych oraz zarządcy nieruchomości a zdobywając kolejne kompetencje piastowała również stanowisko doradcy wojewody podlaskiego. Od dnia 8 grudnia 2014 r. Pani Anna Naszkiewicz pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.
 
Maciej Żywno - urodzony w 1976 roku w Białymstoku, żonaty, ojciec dwóch synów i córki.
Pedagog, animator społeczny, pracownik samorządowy, działacz społeczny oraz trener organizacji pozarządowych. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi ​w Collegium Civitas w Warszawie, a także Podyplomowego Studium Administracji ​na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawca i realizator wielu projektów finansowych ze środków unijnych. Dnia 29  listopada 2007 roku Prezes Rady Ministrów powołał Macieja Żywno na stanowisko Wojewody Podlaskiego. Po czteroletniej kadencji Prezes Rady Ministrów powierzył Maciejowi Żywno kontynuację pełnienia tej funkcji. ​8 grudnia 2014 r. głosami większości radnych Maciej Żywno został wybrany na Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

 

Opublikowano: 2017-03-25

Wydrukuj