Dnia 25 kwietnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu, na której podjęto następujące uchwały:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  • w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019-2034.
  • w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Goniądz będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goniądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2019-04-26

Wydrukuj