Dnia 13 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu, na której podjęto następujące uchwały:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  • w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019-2034.
  • w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
  • w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Goniądz w 2019 roku".
  • w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz
             W związku z tegorocznymi wyborami sołtysa, Burmistrz Goniądza wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli gratulacje nowo wybranym sołtysom wręczając im listy gratulacyjne wraz z drobnymi upominkami.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2019-03-14

Wydrukuj