Dnia 13 lutego 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu, na której podjęto następujące uchwały:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ulica Jagiellońska w Goniądzu”.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz.
             W związku z upływająca kadencją sprawowania urzędu sołtysa, Burmistrz Goniądza wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej podziękowali wszystkim sołtysom za dotychczasową pracę na rzecz swojego sołectwa i Gminy Goniądz po czym wręczyli im drobne upominki.
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2019-02-14

Wydrukuj