29 czerwca w czwartek w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury - Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zorganizowało V Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Tematem wykładu prowadzonego przez dr Przemysława Borowika były Najnowsze  dzieje Goniądza w XIX i XX wieku. Oprócz bogatego przekazu werbalnego, wykład był okraszony blisko 80 slajdami, w większości fotografiami archiwalnymi z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Zebrani na spotkaniu mogli się dowiedzieć o szeregu zdarzeń historycznych z terenu Goniądza i okolic, o których praktycznie nie mieli żadnej wiedzy, a także o niektórych wydarzeniach „oczywistych”, które według badań p. Borowika zmieniły zupełnie posiadane informacje.
Najlepszym przykładem jest wszędzie powielana wiedza na temat Kapliczki św. Floriana powszechnie cytowana jako powstała w 1864 r. Według zebranych materiałów źródłowych Murowana kaplica na wzgórzu pod wezwaniem św. Floriana powstała w 1825 r. Wybudowano ją staraniem ówczesnego rządcy kościoła z okazji jubileuszu.  Rok jubileuszowy 1825 został ogłoszony przez papieża Leona XII bullą Quod hoc ineunte saeculo z 27 maja 1824 r. Ówczesny proboszcz, który wybudował kaplicę, nazywał się Florian Misztowt, stąd jej wezwanie, pasujące zresztą do miasta, które niejednokrotnie niszczyły pożary. Dzięki takiej wiedzy, wiemy że najstarszy zabytek na terenie naszej gminy został zbudowany w 1825 r. i niedługo będzie obchodził swoje 200 – lecie.
Z innych ciekawych wydarzeń, o których nikt zapewne nie słyszał można się było dowiedzieć, że: Pierwsza apteka w Goniądzu powstała w 1880 r.  Była jedną z pierwszych tego typu placówek w powiecie poza Białymstokiem. Pozostawała aż do wybuchu II wojny światowej w rękach jednej rodziny - Lenczewskich (Lenczowskich).  Rok później odnotowano, że apteka należała do Lucjana Lenczewskiego, a prowadził ją jego brat - Stanisław Lenczewski syn Aleksandra.  Obaj bracia posiadali odpowiednie wykształcenie. Lucjan Lenczewski prowadził aptekę do swej śmierci 20 kwietnia 1916 r.  Był też agentem ubezpieczeniowym Mińskiego Rolniczego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które prowadziło ubezpieczenie na wypadek pożaru.  Po jego śmierci apteka była własnością jego żony Marii z Karczewskich Lenczewskiej, z którą miał czworo dzieci: Aleksandra, Jerzego, Lucynę i Katarzynę. Aptekę prowadziła jednak do 1939 r. ich córka Lucyna dyplomowana farmaceutka, która uzyskała odpowiednie kwalifikacje w Moskwie w 1914 r.  Jej mężem był nauczyciel Tadeusz Kluz co odnotowano w spisie parafialnym z 1926 r. Apteka znajdowała się przy Nowym Rynku.  W 1911 r. spłonęła podczas pożaru.  Została jednak odbudowana i funkcjonowała do lat 50-ych XX wieku, kiedy to ówczesny system znacjonalizował interes.
Praktycznie jest już przygotowana II część dziejów Goniądza opisująca XIX i XX wiek. Wszyscy chętni zapewne jesienią będą ją mogli wziąć do ręki i zapoznać się z historią swojej Małej Ojczyzny. Drugi tom napisany przez dr Przemysława Borowika praktycznie kończy się na II wojnie światowej i będzie to obszerna około 300 stronicowa monografia. Niestety pomimo starań nie uda się w niej zamieścić czasów najnowszych oraz okresu PRL. Za dużo materiałów jest z tego okresu i nie sposób to wszystko włożyć do jednej książki. Ale może to i dobrze, bo za jakiś czas gdy ktoś opisze te właśnie czasy Gmina Goniądz będzie miała swoistą „trylogię”.
Serdeczne podziękowania dla Pana doktora za merytoryczny wykład. Spotkanie było zorganizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej” w Warszawie.
 
PS. 27 lipca UTW w Goniądzu organizuje wyjazd jednodniowy na Świętą Górę „Grabarkę”. Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenia. Wyjazd jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, więc decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
Arkadiusz Studniarek
Wice Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Goniądza

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-06-29

Wydrukuj