Spotkanie z Prezesem Zarządu Instytutu Działalności Publicznej p. Adamem Zygmuntem Młodkowskim, oraz koordynatorem projektu p. Anną Buchmiet na konferencji szkoleniowej liderów podlaskich UTW uczestniczących w projekcie Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu — w: Korona Park Klewinowo było bardzo inspirujące z dużą dozą wymiany doświadczeń.
Od kwietnia 2014 Instytut realizuje projekt wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu. W tym roku w projekcie bierze udział dziesięć UTW z Podlasia w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goniądzu. Celem  ogólnym projektu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w województwie podlaskim. Natomiast celem długofalowym jest tworzenie przestrzeni dla integracji społecznej i intelektualnej seniorów skupionych wokół UTW. W ramach projektu można organizować kursy komputerowe, lektoraty języków obcych, zajęcia w sekcjach i zespołach zainteresowań, wyjścia do muzeum, teatru i opery, wycieczki krajoznawcze. Można też zaplanować wydarzenia plenerowe dostępne i przygotowywane we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
            Grupą docelową projektu są słuchacze UTW, a także osoby 50+, które są zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, są to potencjalni przyszli słuchacze UTW. Udział w wykładach i warsztatach jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych seniorów, także tych, którzy nie są członkami UTW.
Obecna edycja projektu będzie realizowana do końca października 2018 r., a każdy z UTW otrzyma pomoc finansową na realizację własnego programu w wysokości ok. 20 tys. złotych.
Arkadiusz Studniarek

 

Opublikowano: 2018-04-17 00:00

Wydrukuj