Burmistrz Goniądza informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2011 roku przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu miasta i gminy Goniądz. Dofinansowanie będzie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a jej wysokość zależeć będzie od przyznanej dotacji. Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w ?Programie gminy Goniądz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest? z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów miejskich, dla których właściciel złożył Burmistrzowi ?Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania?.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu ? Bożena Sokołowska, Tel. (85) 738-00-43 wew. 18.

 

Opublikowano: 2017-02-27

Wydrukuj