Możliwości wprowadzenia do uprawy owsa ozimego jako nowego gatunku zbóż w warunkach klimatyczno-glebowych północno-wschodniej Polski
 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 13 października 2017 r. organizuje szkolenie nt. „Możliwości wprowadzenia do uprawy owsa ozimego jako nowego gatunku zbóż w warunkach klimatyczno-glebowych północno-wschodniej Polski” w ramach operacji "Seminaria dotyczące łączenia producentów rolnych i innych podmiotów mogących skorzystać z działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020".
Szkolenie odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (sala kolumnowa).
Rekrutacja prowadzona będzie przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie 06.10.2017 r – 11.09.2017 r. na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, lub faxem na numer: 86 275 89 20, lub po zeskanowaniu na e-mail: amarkowski@odr-szepietowo.pl
Głównym celem operacji jest umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.
Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjności w rolnictwie, produkcji i przetwórstwie żywności prowadzonej na obszarach wiejskich. Operacja skierowana jest do rolników, naukowców, doradców oraz przedsiębiorców.
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Tematy poruszane na szkoleniu:
1.Ocena możliwości wprowadzenia nowego gatunku do płodozmianu zbożowego.
2.Realne spojrzenie na możliwość uprawy owsa ozimego w warunkach klimatyczno-glebowych północno-wschodniej Polski.”
3.Przyszłość owsa, jako rośliny konsumpcyjnej, zdobywającej coraz większą popularność w zdrowej diecie.
 
Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, Andrzej Markowski tel. 86 275 89 17
 
www.odr.pl
 

 

Opublikowano: 2017-10-10

Wydrukuj