W ramach projektu złożonego przez Instytut Działalności Publicznej w Warszawie  pn. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu", wsparciem takim w województwie podlaskim zostanie objętych 6 UTW już działających i jeden podmiot, który prężnie działa na rzecz seniorów, ale jeszcze nie ma statusu UTW.
Instytut będzie współpracował z UTW:
- Wysokie Mazowieckie,
- Kolno,
- Sejny,
- Ciechanowiec,
- Łapy,
- Goniądz
- i nowo powstającym w miejscowości Boćki.
Wg wytycznych konkursu, w każdym UTW musi zostać przeprowadzonych co najmniej 14 godzin zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:
a) w wymiarze co najmniej 60 minut każde, cyklicznie (nie mniej niż 7 razy w okresie realizacji projektu);
b) w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów;
c) przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra i doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć.
W związku z zaistniałym faktem opracowany zostanie wstępny plan działań  UTW w Goniądzu. Liczymy też na sugestie i propozycje mieszkańców Gminy Goniądz, dotyczące tematyki wykładów lub warsztatów.
 
 

Z poważaniem: Arkadiusz Studniarek

 

Opublikowano: 2017-03-10

Wydrukuj