Uprzejmie informuję, iż Samorząd Województwa Podlaskiego, wystąpił z inicjatywą organizacji wojewódzkiego konkursu kulinarnego pn. „Tradycyjny stół wigilijny”, skierowanego do grup formalnych i nieformalnych (np. Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń) działających na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.
Głównym celem przedsięwzięcia jest identyfikacja naszego regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz przekazanie młodemu pokoleniu tradycji przygotowywania potraw. Przez inicjowanie tego typu projektów chcemy ocalić od zapomnienia kulinarne specjały, znane od wielu pokoleń na Podlasiu. W związku z tym do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy organizacje formalne lub nieformalne, pragnące zaprezentować tradycyjne kulinarne potrawy wigilijne. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie ich do oceny komisji w dniu konkursu, który rozpocznie się o godz. 09:00, 6 grudnia br. /środa/ w Restauracji „Alumnat” w Tykocinie, ul. Poświętna 1. Więcej informacji znajduje się w regulaminie, załączonym do pisma.
Nawiązując do powyższego, zwracam się z prośbą o wytypowanie bądź poinformowanie aktywnej organizacji z Państwa terenu np. koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia, które chciałoby wziąć udział w niniejszej inicjatywie. Dla uczestników przewidujemy ciekawe nagrody rzeczowe.
Prosimy o zgłaszanie osób najpóźniej do 17 listopada br. według załączonego wzoru. W przypadku pytań organizacyjnych proszę o kontakt z Panią Anną Kuczyńską -pracownikiem Referatu Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru UMWP, tel. (85) 66 54 216.


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KULINARNEGO pn. „Tradycyjny stół wigilijny”
1. Organizator konkursu.
a. Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego.
b. Koordynatorem konkursu jest Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

2. Cel konkursu.
a. Identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wigilijnych.
b. Kultywowanie lokalnych tradycji.
c. Promocja i prezentacja organizacji, aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz podtrzymywania tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
d. Inspirowanie do pracy zespołowej.

3. Zasady uczestnictwa.
a. Uczestnikami konkursu mogą być: grupy formalne i nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia) działające na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.
b. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie według wzoru będącego załącznikiem do regulaminu najpóźniej do 17 listopada 2017 r. na adres siedziby koordynatora konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Referat Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru
ul. J. Kilińskiego 16 15-089 Białystok
lub pocztą e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl
c. Ilość osób w reprezentacji grupy jest dowolna.

4. Organizacja i zasady konkursu.
a. Konkurs odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Restauracji „Alumnat” w Tykocinie, ul. Poświętna 1, początek o godz. 09.00.
b. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie stołu (do wyboru o wymiarach: 80 x 100 cm lub 160 x 200 cm, które zapewnia Organizator), na którym znajdą się tradycyjne dania wigilijne wraz z zastawą (np. talerze, filiżanki) dekoracje, symbole świąteczne według uznania i pomysłu uczestników.
c. Ocena stołu przez komisję konkursową składającą się z maksimum 5 osób, uwzględniać będzie walory smakowe potraw, wygląd i estetykę stołu oraz związek całokształtu prezentacji z tradycjami wigilijnymi regionu.

5. Nagrody.
Organizator po ocenie zaprezentowanego w dniu 6 grudnia 2017 r. stołu wigilijnego, funduje nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

6. Założenia dodatkowe.
a. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć stołów wigilijnych oraz uczestników konkursu.
b. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w składzie ilościowym komisji konkursowej.
c. Organizator nie zapewnia transportu uczestnikom konkursu.
d. Komisja konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, np. przeznaczenie upominków wszystkim uczestnikom konkursu.
e. Wszystkie pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie, a związanych z organizacją konkursu prosimy kierować na adres: rolnictwo@wrotapodlasia.pl. bądź bezpośrednio do osób wyznaczonych przez koordynatora konkursu:
- Pana Mariusza Dawidziuka - Kierownika Referatu Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru, tel. (85) 66 54 215;
- Pani Anny Kuczyńskiej - Głównego specjalistę w Referacie Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru, tel. (85) 66 54 216.

Załączniki:

1. Regulamin wojewódzkiego konkursu kulinarnego pn. „Tradycyjny stół wigilijny”.
2. Karta zgłoszenia z oświadczeniem. (pdf)

 

Opublikowano: 2017-11-02

Wydrukuj