W 2016 r. reaktywowane zostało Towarzystwo Przyjaciół Goniądza, z nowo wybranymi władzami. Głównym celem jaki sobie założył nowy zarząd jest jak największa aktywność w środowisku lokalnym, w różnych sektorach życia publicznego.
Zarząd na czerwcowym posiedzeniu omówił plany swojej działalności, te najbliższe i trochę bardziej odległe wśród których znalazły się m.in.: Uporządkowanie cmentarza parafialnego w Goniądzu poprzez zebranie starych krzyży i przygotowanie oddzielnej kwatery w których by zostały ulokowane, organizacja Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Goniądzu, współpraca z Bankiem Żywności, wystąpienie z inicjatywą postawienia nagrobka na miejscowym cmentarzu upamiętniająca niezłomnego z Goniądza – Dionizego Sosnowskiego, przystąpienie do Fundacji Biebrzańskiej, gdzie będzie możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe, współorganizacja imprez sportowych w trakcie Rocka na Bagnie, przygotowanie strony internetowej stowarzyszenia.
- Pierwszym zadaniem, jakie już się udało zrealizować wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu była dystrybucja żywności dla osób potrzebujących z naszej gminy. Z pomocy skorzystało i korzysta prawie 140 rodzin, czyli w sumie ponad 500 osób. Z pomocy mogły korzystać rodziny, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu. Żywność była przekazywana z Banku Żywności w Suwałkach. Przez ten krótki okres czasu odbyły się 3 pełne dostawy żywności, oraz jeden raz przywieziono same jabłka. Następne edycje pomocy żywnościowej będą realizowane także w 2017 r.
- Drugą inicjatywą, którą organizuje Towarzystwo, jest powołanie Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pierwsze seminaria odbyły się w kwietniu i maju, a kolejne trzy w październiku, listopadzie i grudniu 2016 r.  Seminaria odbywają się raz w miesiącu, są to zajęcia bezpłatne, prowadzone społecznie przez zaproszonych gości. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy, których interesuje dana tematyka bez ograniczeń wiekowych.
- TPG było pomysłodawcą i będzie współwydawcą II części Dziejów Goniądza, które ukażą się pod koniec 2017 r. i pozyskało na ten cel 4000 zł z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- TPG było pomysłodawcą i współorganizatorem pierwszej edycji Rocka na Bagnie na sportowo, który się odbył 2 lipca 2016 r. na stadionie miejskim w Goniądzu. Była to bardzo udana inicjatywa kontynuowana z powodzeniem w 2017 r. 
- Jesienią 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zorganizowało akcję internetową, oraz w formie plakatów i ulotek pn.  „Pomagam Krystynie”, mającą na celu zebranie funduszy na leczenie Krystyny Matuszewskiej, prężnie udzielającej się w życiu społecznym naszego miasta.
- Jesienią 2016 r. TPG złożyło wniosek w ramach Olimpiady Aktywności Wiejskiej, na który niestety nie otrzymaliśmy środków.
- w listopadzie 2016 r. TPG podpisało 2 listy intencyjne dotyczący współpracy w zakresie realizacji wspólnych działań w ramach realizacji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Pierwszy z Uczelnią Jańskiego z siedzibą w Łomży, drugi z Instytutem Działalności Publicznej w Warszawie. Dzięki tej inicjatywie i otrzymania dotacji przez drugi z wymienionych podmiotów w województwie podlaskim 6 UTW w tym goniądzki otrzymało dofinansowanie na różne działania, które są realizowane w 2017 r.
- Towarzystwo Przyjaciół Goniądza posiada własną stronę internetową załączoną na stronie głównej Urzędu Miejskiego w Goniądz – www.goniadz.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Goniądz, gdyż Towarzystwo Przyjaciół Goniądza jest organizacją otwartą na każdy nowy pomysł, każdą nowa inicjatywę i bardzo liczymy na wsparcie tych wszystkich, którzy chcą coś zrobić dla naszej “Małej Ojczyzny”.
 
 
Arkadiusz Studniarek
Wice Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Goniądza

 

Opublikowano: 2017-07-10

Wydrukuj