Kukurydza na stałe wpisała się w strukturę zasiewów podlaskich pól jako jedna z najważniejszych roślin paszowych wykorzystywanych w żywieniu bydła. Właśnie tej roślinie poświęcony jest Podlaski Dzień Kukurydzy organizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Polski Związek Producentów Kukurydzy.
Podczas tegorocznej imprezy, która odbędzie się 10 września, goście będą mogli zapoznać się z 134 odmianami 23 firm nasiennych. Rolnicy uczestniczący w wykładach będą mieli okazję, poszerzyć swą wiedzę na temat uprawy i ochrony tej rośliny. Wykład o ochronie kukurydzy przed agrofagami wygłosi prof. dr hab. Paweł Bereś, natomiast przedstawiciele Syngenty i DuPont Pioneer wygłoszą prelekcje na tematy związane z odmianami i uprawą tej rośliny. Specjalnie przygotowane materiały pozwolą zapoznać się z ofertami tych firm. Wszystkich odwiedzających czeka tam wiele różnych atrakcji. W programie Podlaskiego Dnia Kukurydzy przewidziane są również pokazy innowacyjnego sposobu zakiszania kukurydzy w balotach oraz degustacja potraw z jej wykorzystaniem. Swój finał będzie miał konkurs dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” oraz X Wojewódzki Konkurs Orki.
 
 
Program
 
10.00 – Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy
- Adam Niebrzydowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
- Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu
 
10.20 – Lustracja Kolekcji Odmian Kukurydzy – 134 odmiany
        - Firmy Nasienne - 23
 
10.20 – Wykład: Ochrona kukurydzy przed agrofagami
- prof. dr hab. Paweł Bereś - Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
 
11.00 – Wykład: SY Kardona i SY Talisman
        - Janusz Malanowski - Syngenta
 
11.20 – Wykład: Agro Akademia Pioneer
        - Ryszard Wojciechowski - DuPont Pioneer
 
11.40 – Rozstrzygnięcie konkursu dla producentów mleka – „Bezpieczna obsługa zwierząt 
         gospodarskich”
        - KRUS Białystok
 
12.00 – Promocja i degustacja potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego   Polskiego Związku Producentów Kukurydzy „Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
 
13.00 – Konsultacje w zakresie produkcji kukurydzy – namiot wykładowy
 
14.00 – Pokaz:
        - Innowacyjny sposób zakiszania kukurydzy w balotach
        - Ryszard Wojciechowski - DuPont Pioneer
 
9.45 – 14.00 - X Wojewódzki Konkurs Orki
 

Krzysztof Kuteszko
specjalista ds. promocji


kukurydza_17_www

 

Opublikowano: 2017-08-16

Wydrukuj