SZANOWNY ROLNIKU !!!
Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Prosimy o nieodkładanie tego obowiązku na ostatnią chwilę. Wskazane jest aby uczynić to podczas składania wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2017 w Biurze Powiatowym ARiMR w Mońkach.
Załącznik:
1. Wzór druku do wypełnienia.

 

Opublikowano: 2017-04-06

Wydrukuj