spartakiada plakat (005)

 

REGULAMIN SPARTAKIADY POWIATOWEJ
 Z OKAZJI 65-LECIA POWSTANIA POWIATU MONIECKIEGO
 
TERMIN I MIEJSCE: 24.05.2019r. godz. 12.00 Mońki ul. Tysiąclecia 17 (Szkoła Podstawowa nr 2)
ORGANIZATOR: Grupa Nieformalna z Patronem
CELE:   
- uczczenie 65 rocznicy powstania Powiatu Monieckiego
- wzmocnienie poczucia tożsamości z powiatem monieckim i przynależności do "małej ojczyzny"
- zacieśnienie więzów między mieszkańcami gmin i rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty społeczności lokalnej
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną
 
UCZESTNICY: Prawo startu mają mieszkańcy poszczególnych gmin Powiatu Monieckiego. Reprezentacja każdej gminy może liczyć do 30 osób. Dodatkowo prawo startu ma oddzielna reprezentacja Starostwa Powiatowego złożona z zawodników pochodzących ze wszystkich gmin Powiatu Monieckiego. Zawodnicy mogą brać czynny udział maksymalnie w dwóch konkurencjach.
 
PROGRAM
 
12.00-12.30 Przyjazd ekip
12.30 Przemarsz wszystkich reprezentacji i uroczyste otwarcie
13.00 Rozpoczęcie turniejów piłki nożnej i piłki siatkowej
13.30 Dźwiganie ciężarka K i M
13.45 Skoki w dal dodawane
14.00 Biegi sztafetowe (100m+250m+500m+750m)
14.30 Pływanie K i M
14.30 Rozpoczęcie turnieju w dwa ognie
15.00 Trójbój władz
Ok. 16.00 Zakończenie, dekoracje
Spotkanie integracyjne
 
 
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW, KONKURENCJE:
 
1. Turniej piłki nożnej
Drużyny grają w składzie 5 zawodników w polu plus bramkarz. Drużyna razem z zawodnikami rezerwowymi może liczyć maksymalnie 10 osób. Czas gry oraz system rozgrywek zależny będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Obowiązują przepisy PZPN. Zawodnicy mogą grać tylko w obuwiu dopuszczonym do użytku na boiskach typu „ORLIK”
 
2. Turniej piłki siatkowej
Drużyna składa się z trzech zawodników w tym obowiązkowo co najmniej jednej kobiety. Dodatkowo w zespole mogą być dwie osoby rezerwowe. Dopuszcza się nieograniczoną liczbę zmian, ale przez cały czas trwania meczu na parkiecie musi przebywać co najmniej jedna zawodniczka. Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZPS.
 
3. Sztafeta biegowa
Zawodnicy biegną przekazując sobie pałeczkę sztafetową kolejno na dystansach 100, 250m, 500m i 750m. Sztafetę rozpoczynamy ze startu wysokiego. Obowiązuje przekazanie pałeczki w wyznaczonej strefie zmian. Za udział w sztafecie kobiety drużyna otrzymuje dodatkowo 2 punkty za każdą zawodniczkę.
 
4. Dwa ognie
Drużyny składają się z 6 zawodników dowolnej płci z tego 5 grających w polu. Za każdą zawodniczkę drużyna otrzymuje 1 punkt dodatkowo do klasyfikacji końcowej konkurencji. Rywalizacja pomiędzy drużynami trwa 5 minut. Zawodnik może być trafiony nieograniczoną ilość razy i nie opuszcza pola gry. Zwycięża zespół, który uzyska większą liczbę trafień. W razie remisu przedłuża się mecz do pierwszego trafienia. System rozgrywek zależny od ilości zgłoszonych drużyn.
 
5. Dźwiganie ciężarka
Kobiety dźwigają ciężarek o wadze 8 kg, mężczyźni 17,5 kg. Ciężarek musi być podnoszony jednorącz do pełnego wyprostu ręki. Do rywalizacji liczy się suma podniesień ciężarka przez zawodniczkę i zawodnika jednej drużyny.
 
6. Skoki w dal dodawane
Drużyna składa się z jednej kobiety i jednego mężczyzny. Konkurencję rozpoczyna kobieta wykonując kolejno trzy skoki z odbicia obunóż w przód  do lądowania obunóż. Każdy kolejny skok jest wykonywany z miejsca lądowania skoku wcześniejszego. Nie można podpierać lądowania. Mężczyzna rozpoczyna swoje skoki w miejscu zakończenia ich przez poprzedzającą go zawodniczkę. Wygrywa zespół, który uzyska jak najlepszy wynik mierzony z dokładnością do 1 cm.
 
7. Pływanie
Drużyna składa się z jednej kobiety i jednego mężczyzny. Kobiety rywalizują na dystansie 25 metrów a mężczyźni na 50 metrów. Do wyniku drużyny liczy się łączny czas zawodniczki i zawodnika jednej drużyny. Start można wykonywać zarówno z wody jak i ze słupka. Styl do wyboru przez uczestników.
 
8. Trójbój władz.
W konkurencji może wziąć udział 1 osoba z każdej reprezentacji pełniąca funkcję: Starosty, Wicestarosty, Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza lub Przewodniczącego Rady. Za każdą konkurencję trójboju władz punktacja wygląda następująco: I-10 pkt, II-8, III-6, IV-5, V-4, VI-3, VII-2, VIII-1. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów w trzech konkurencjach łącznie.
- rzuty lotkami do tarczy. Każdy zawodnik wykonuje rzut pięcioma lotkami do celu z odległości 3 metrów. Wygrywa ten, kto uzyska największą ilość punktów.
- strzały do bramki unihokeja. Zawodnik wykonuje kolejno 5 strzałów do bramki od unihokeja z odległości 7 metrów. Wygrywa zawodnik z największą liczbą trafień. W razie uzyskania przez kilku zawodników tej samej liczby punktów przeprowadzona będzie dogrywka po 3 strzały.
- kręgle. Zawodnicy wykonują po trzy rzuty piłką ręczną w kierunku kręgli ustawionych w odległości 9 metrów. Po każdym rzucie wszystkie kręgle ustawiane są na swoje miejsca. Liczy się liczba kręgli strąconych w trzech rzutach.
 
PUNKTACJA
W konkurencjach drużynowych (piłka nożna, piłka siatkowa, sztafeta biegowa, „dwa ognie”)
 za  I miejsce – 50 pkt, II-40, III-35, IV-30, V-28, VI-25, VII-23, VIII-20
W konkurencjach indywidualnych ( dźwiganie ciężarka, skoki w dal dodawane, pływanie, trójbój władz)
Za I miejsce – 30 pkt, II-25, III-20, IV-18, V-16, VI-14, VII-12, VIII-10.
O łącznym miejscu drużyny decyduje suma punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach zwiększona o punkty za dodatkowy udział kobiet w sztafecie biegowej i grze w „dwa ognie”.
 
NAGRODY
Wszystkie drużyny biorące udział w Spartakiadzie otrzymają pamiątkowe puchary. Pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji nagrodzone zostaną medalami.
 
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zawodnik biorący udział w Spartakiadzie powinien posiadać strój sportowy oraz podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Za rzeczy zagubione podczas imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 

 

Opublikowano: 2019-05-13

Wydrukuj