Skomplikowana naprawa odcinka wyeksploatowanej sieci kanalizacyjnej zbudowanej z prefabrykowanych elementów betonowych na odcinku od ul. Demokratycznej do oczyszczalni ścieków została w miesiącu lipcu wykonana.
 
Dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2016 mogliśmy zakupić specjalną kamerę do inspekcji kanalizacji.
 
Dzięki jej wykorzystaniu badamy jakość i stan naszych sieci kanalizacyjnych.
 
W 2017 roku odkryliśmy znaczne zniszczenia kanału występujące na odcinku ul. Demokratycznej.
 
Potwierdziła to również Firma KanRo z Białegostoku wykonując na nasze zlecenie czyszczenie tego kanału ze złogów piachu, tłuszczy i innych odpadów.
 
Analizowaliśmy różne możliwości i technologie naprawy tych zniszczeń.
 
Dzięki Burmistrzowi Goniądza i wsparciu Rady Miejskiej zabezpieczono nam odpowiednią ilość środków finansowych w celu pilnej interwencji.
 
Ostatecznie wybrana została przez nas technologia bezwykopowa, gdyż nawierzchnia drogi w tym miejscu jest stosunkowo młoda i w bardzo dobrym stanie.
 
Nie chcąc zniszczyć nowego asfaltu wyłoniliśmy w drodze przetargu przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem w takich naprawach.
 
Firma Per Aarsleff Polska sp. z o. o. stosując specjalny utwardzalny rękaw wprowadzany pod ciśnieniem do wnętrza kanałów, wykonała jego dokładną naprawę i uszczelnienie.
 
Na wykonaną pracę udzielona została nam 100 miesięczna gwarancja.
 
Koszt renowacji wyniósł nas: 145 394,60 zł. za odcinek 323 m
 
 
Z Wyrazami Szacunku:
 
Marcin Bielski
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-08-01

Wydrukuj