Seniorzy w działaniu

Zapraszamy na III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu”, które odbędzie się 9 listopada 2017 w sali konferencyjnej urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. W tym roku hasło Forum to: „Seniorzy w działaniu”.  Uczestnicy będą mogli posłuchać ekspertów -praktyków, poznać się wzajemnie, nawiązać kontakty, wymienić doświadczeniami.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną m.in. przykłady aktywności osób starszych np. regionalny portal podlaskisenior.pl w projekcie Stowarzyszenia Szukamy Polski „Podlascy seniorzy wpływamy na zmiany” oraz efekty projektu Fundacji Soclab  ”Rady Seniorów w działaniu” wspierającego istniejące i powstające Rady w naszym regionie. Na konferencji poznamy też założenia powstającej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz usługi dla seniorów w e-urzędzie. 

Będą też prelekcje gości z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA o innowacjach społecznych dedykowanych osobom starszych, z lubelskiej „fundacji tu obok”  na temat włączania starszych mieszkańców Lublina w sprawy miasta czy też modelowy przykład Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie.  Będą też przedstawione praktyki europejskie: holenderski portal dla seniorów SeniorWeb w Utrechcie, psychologiczne aspekty aktywizacji i edukacji osób starszych - doświadczenia władz lokalnych w Porto w Portugalii oraz alternatywne formy aktywizacji i edukacji seniorów realizowane na Bułgarskim Uniwersytecie w Sofii.

Konferencja odbędzie się w godz. 10.00 - 16.00 w sali 115 UMWP;  jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych seniorów i organizacji działających na rzecz osób starszych a udział w niej jest bezpłatny. Zgłoszenie na Forum, zawierające imię i nazwisko oraz nazwę organizacji/instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: podlaskieforum@gmail.com lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 604 627 744 lub +48731205213 do dnia 3.11.2017 r.

 Informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej www.podlaskisenior.pl oraz www.soclab.org.pl
Organizatorami Forum są: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 
 
Poniżej program Forum.

 
Program III Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu”

Godzina  
Temat
 
Prelegenci/Prelegentki
9:30 Rejestracja uczestników  
10:00 Otwarcie konferencji Zarząd Województwa Podlaskiego
Agnieszka Maszkowska, Fundacja SocLab
Jan Oniszczuk, Stowarzyszenie Szukamy Polski
10:10-10:30  
Prezentacja projektów: „Rady Seniorów w działaniu” oraz „Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany”
Fundacja SocLab
Stowarzyszenie Szukamy Polski
10:30-10:40 Przedstawienie założeń Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Elżbieta Rajewska - Nikonowicz
10:40-11:20  
Seniorweb – portal dla seniorów w Holandii
 
Ingrid Kock, Seniorweb, Utrecht, Holandia
 
11:20-11:35 Podlaskisenior.pl – portal podlaskich seniorów  
Jan Oniszczuk, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Białystok
 
11.35-11.55 Usługi dla seniorów w e-urzędzie Agnieszka Aleksiejczuk, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
11:55-12:10 Przerwa kawowa  
 
12:10-12:30 Innowacje społeczne dedykowane osobom starszym Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Warszawa
12:30-12:55 Siła w sieci
– z doświadczeń włączania starszych mieszkańców Lublina w realizację
projektów Miasto dla ludzi i Wolontariat kultury plus
Marta Kurowska, fundacja tu obok, Lublin
 
12.55-13:05  
Psychologiczne aspekty aktywizacji i edukacji osób starszych - doświadczenia władz lokalnych w północnym regionie Portugalii - Gondomar
 
João Pedro Constanucio, Freguesia de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, Gondomar - Porto, Portugalia
 
13.05-13.15 Alternatywne formy aktywizacji i edukacji seniorów Virginia Velkova, New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria
13:15-13:35 W drodze do modelowego funkcjonowania Rady Seniorów Roman Biskupski, Miejska Rada Seniorów w Legionowie, Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów
13:35-13:55 Dyskusja  
13:55-14:10 Przerwa  
14:10-14.50 Prezentacje działań uczestników projektu „Rady seniorów w działaniu” Fundacja SocLab
14.50-15.30 Prezentacje działań uczestników projektu „Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany” Stowarzyszenie Szukamy Polski
15.30 Obiad  
 
senior

 

Opublikowano: 2017-10-24

Wydrukuj