W czwartek  24 maja o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyło się kolejne seminarium Uniwersytetu Trzeciego Wieku - wykład dr Przemysława Borowika pn. „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w kontekście 100 - lecia parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu."
Po zapoznaniu zebranych z tematyką seminarium niżej podpisany przekazał głos autorowi ostatnio wydanych Dziejów Goniądza. Pan Borowik rozpoczął wykład od przedstawienia ogólnej sytuacji międzynarodowej w pierwszych dwóch dekadach XX wieku dzięki której mogło dojść do sytuacji kiedy to nasza Ojczyzna uzyskała niepodległość. Następnie omówione zostały dzieje wsi Osowiec: Osadnictwo w rejonie Osowca istniało już w czasach przedhistorycznych. Świadczą o tym wykopaliska na okolicznych piaszczystych grądzikach i wydmach, w postaci tak zwanych stacji krzemiennych. Osowiec to prawdopodobnie dawna wieś Okrasa, powstała przed 1444 r. Największy swój rozkwit przeżywa na przełomie XVII i XVIII wieku, za sprawą Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerzego litewskiego. Wtedy jego staraniem został wybudowany most na rz. Biebrzy oraz wzniesiono dwie karczmy i komorę celną.W 1743 r. Osowiec zostaje przekształcony w prywatne miasteczko o nazwie Marcinopol. Niestety, w 1827 r. traci prawa miejskie.
Po tak dość obszernym wstępie zebrani dowiedzieli się o genezie powstania parafii w Osowcu:
W roku 1918 bp Romuald Jałbrzykowski erygował parafię w Osowcu pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, która powstała z podziału terytorium parafii w Białaszewie. Pierwszy kościół drewniany zbudowano w 1919 r. staraniem ks. F. Luby, który został zniszczony w czasie II wojny światowej w roku 1944. Obecny kościół murowany pw. Wniebowstąpienia Pańskiego został zbudowany w latach 1949 – 1953 przez ks. prob. Kazimierza Urbana; pobłogosławiony w 1956 r. przez sufragana łomżyńskiego Aleksandra Mościckiego, który został konsekrowany 29 września 1971 r. przez bp łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego.
Największe zaciekawienie słuchaczy wzbudziły słowa prowadzącego, kiedy opowiadał o obrazie Matki Boskiej z 1620 r., który wisi w osowieckim kościele i w zasadzie nikt o nim nie wie, a przecież jest to prawdopodobnie najstarszy zabytek nie tylko w gminie, ale także w powiecie monieckim. Swój barwny wykład prowadzący okrasił kilkudziesięcioma slajdami, a zebrani po raz kolejny mogli się przekonać jak ciekawa i zaskakująca może być lokalna historia.
Seminarium odbyło się w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu realizowany przez Instytut Działalności Publicznej w Warszawie.
Już 13 czerwca w środę o godz. 18.00 na plaży miejskiej w Goniądzu widowisko plenerowe w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego. Po spektaklu grill integracyjny. Wszyscy którzy chcą wziąć udział w części nieoficjalnej proszeni są o kontakt z p. Lucyną Pawelską. Serdecznie zapraszamy.
 
Arkadiusz Studniarek
 
 
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-05-25

Wydrukuj