Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 

16 października2017 r. w czwartek w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury - Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zorganizowało przedostatnie w tym roku Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
„Sekretne życie roślin” było tematem wykładu prowadzonego przez p. Cezarego Werpachowskiego”, obecnie pracownika Biebrzańskiego Parku Narodowego. Oczywiście wykład dotyczył roślinności występującej nad Biebrzą. Nikt z zebranych nawet się nie spodziewał, że w najbliższej okolicy znajduje się ponad 1000 różnego rodzaju roślin, że szata roślinna parku odznacza się tak dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków.
Flora i wyjątkowe piękno krajobrazu w Biebrzańskim Parku Narodowym zachwyca oczy wszystkim, którzy znajdą się na jego obszarze. Nieprzeciętne wartości przyrodnicze Kotliny Biebrzańskiej są efektem tzw. zlodowacenia środkowopolskiego. Było to ostatnie zlodowacenie bałtyckie. Wtedy topniejący lodowiec przemieszczał się kształtując rzeźbę terenu. Jednocześnie budował podłoże dla rozwoju roślin.
W bogato zróżnicowanej szacie roślinnej Kotliny Biebrzańskiej. Rolę dominującą spełniają zbiorowiska siedlisk wodno – błotnych i torfowiskowych (turzycowiska, szuwary, roślinność mszysto – turzycowa i łąkowa) oraz zaroślowe i leśne (olsowe, grądowe, łęgowe, borowe).
Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny pochodzenia północnego i relikty glacjalne, reprezentowane przez 17 gatunków roślin naczyniowych m.in.: brzozę niską, wierzbę lapońską, wełnianeczkę alpejską, gnidosza królewskiego, skalnicę torfowiskową, turzycę strunową i 8 gatunków mszaków np.: mszar nastroszony, skorpionowiec brunatny. Dotychczas w dolinie Biebrzy stwierdzono występowanie 872 gatunków roślin naczyniowych, z których 67 jest objętych prawną ochroną gatunkową w Polsce, zaś 9 umieszczonych jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako gatunki ginące bądź zagrożonych wyginięciem (m.in. szachownica kostkowata, fiołek torfowy, wełnianeczka alpejska i wierzba borówkolistna). Według dotychczasowych danych na siedliskach mokradłowych doliny Biebrzy występują zbiorowiska ponad 60 zespołów roślinnych, w tym niemal wszystkie zbiorowiska siedlisk wodnych, bagiennych i torfowych spotykane w Polsce. Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk turzycowo-mszystych i mechowiskowych, w których licznie spotyka się gatunki zanikające w innych częściach kraju.
Zebrani na wykładzie zobaczyli miejsca, które widzą na co dzień w zupełnie innej perspektywie.
Bardzo sugestywny o dużej dawce wiedzy wykład okraszony kapitalnymi slajdami na pewno się wszystkim spodobał, do tego stopnia że już wstępnie umówiliśmy się na wiosenną wycieczkę w teren, oczywiście z przewodnikiem Panem Cezarym.
Spotkanie było zorganizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej” w Warszawie.
 
 
Arkadiusz Studniarek
Towarzystwo Przyjaciół Goniądza

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-10-27

Wydrukuj