19 października 2017 r. w czwartek w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury - Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zorganizowało kolejne Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Tematem wykładu prowadzonego przez p. Grzegorza Kłosowskiego – fotografika, którego ulubionym plenerem są bagna biebrzańskie byli – „Sąsiedzi z bagien”.
Autorski tandem, czyli Grzegorz Kłosowski, z zawodu malarz, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, i Tomasz Kłosowski, dziennikarz, niegdyś zatrudniony w prasie młodzieżowej, później wolny strzelec, prowadzący programy telewizyjne o przyrodzie, ostatnio program „Dzika Polska” w TVP, od kilku dziesięcioleci fotografuje polska przyrodę i krajobraz. Pierwsze kroki były naturalną kontynuacją traperskich zabaw dzieciństwa, które przerodziły się w artystyczny zawód. Jego początki sięgaja jeszcze fotografii czarno­białej, na niej też w sporej mierze opierał się nasz pierwszy, dziś już prawie zabytkowy album „Ptaki biebrzańskich bagien”. Oddawał on charakter naszych zainteresowań, których istotą po dziś dzień jest poszukiwanie i uwiecznianie pozostałych w naszym kraju resztek dzikiej przyrody, reprezentujących ją gatunków i krajobrazów. Stąd ucieczka ze stolicy w krainę nadbiebrzańskich mokradeł, nie wykluczająca zresztą wypraw w inne rejony kraju, które zachowały jeszcze miejscami naturalny charakter. Nasze fotografowanie ma w sobie cechy modnego dziś foto­safari, ale się w nim nie zatraca. Istotą tego fotografowania jest estetyzujący dokumentalizm ze szczyptą refleksji i akcentem na tworzone przez naturę klimaty.http://klosowscy.pl/
Zebrani dowiedzieli się, czy też poszerzyli swoją wiedzę o czworo i dwu nożnych - sąsiadach, których coraz częściej spotykamy na terenie naszej gminy:
Tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego zamieszkują wszystkie zwierzęta z gatunku drapieżnych: wilk, lis, jenot, kuna domowa i leśna, tchórz zwyczajny, łasica, borsuk. Wilk jest największym drapieżnikiem na terenie Parku i ilość jego szacuje się na ok. 20 sztuk. Natomiast lis zasiedla prawie cały teren Parku. Pozostałe zwierzęta z wymienionych wykazują silny związek ze środowiskiem nadwodnym i leśnym oraz wywierają dużą presję drapieżnicą na lęgi ptactwa wodnego. Zwierzęta (ssaki) kopytne to przede wszystkim dzik i jeleniowate, czyli łoś, sarna i jeleń szlachetny. Najcenniejszym gatunkiem ssaków kopytnych jest łoś. Jest to najokazalsze zwierzę żyjące na obszarze Bagien Biebrzańskich, a zarazem będący ich symbolem. Właśnie w dolinie Biebrzy znajduje się największa i jedyna naturalna ostoja łosia w Polsce (Rezerwat Czerwone Bagno).
Biebrzańskie Bagna to przede wszystkim królestwo ptaków. Liczba gatunków występujący na tym terenie jest imponująca: stwierdzono tu obecność 262 gatunków ptaków, w tym 178 gatunków lęgowych. Żyją tu zarówno gatunki ptaków wodnych (kaczki, gęsi), błotnych jak i drapieżnych, a nawet gatunki borealne (np. droździk, łabędź krzykliwy, bekasik, świstun).Jeżeli chodzi o ptaki drapieżne to przede wszystkim gnieżdżą się tu dwa nasze największe i zarazem najrzadsze ptaki drapieżne - orzeł przedni i bielik. Gatunkiem nieodmiennie związanym ze środowiskiem bagiennym jest żuraw i czapla. Innym charakterystycznym dla Bagien Biebrzańskich gatunkiem jest bocian czarny, gnieżdżący się głównie w wysokopiennych olsach lub w borach bagiennych oraz bocian biały. Z innych ptaków, mniej już charakterystycznych dla środowisk bagiennych, dość licznie występuje kruk, a także wrona, sroka i sójka. Rzadsze są pięknie ubarwione: wilga, kraska i dudek.
Dziesiątki wspaniałych slajdów i barwne, często dowcipne opowiadanie p. Kłosowskiego sprawiło, że  spotkanie było kapitalną wycieczką do świata, który mamy zaraz za oknami swoich domów, ale którego często nie dostrzegamy tak, jak autor wykładu i jego nieodzowny atrybut aparat czy też kamera.
Spotkanie było zorganizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej” w Warszawie.
 
 
Arkadiusz Studniarek
Towarzystwo Przyjaciół Goniądza
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-10-20

Wydrukuj