Od grudnia można rejestrować się do projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Projekt skierowany jest do osób dorosłych zarówno pracujących jak i bezrobotnych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie:

  • języków obcych,
  • technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
  • kursów kompetencji ogólnych,
  • studiów podyplomowych,
  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ),
  • kursów umiejętności zawodowych (KUZ).
Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową http://www.bonnaszkolenie.pl/
Tam też znajdują się wszystkie szczegóły dot. projektu.
W lipcu br. zakończył się proces negocjacyjny dotyczący dofinansowania projektu zintegrowanego pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” złożonego do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt został wybrany do dofinansowania na łączną kwotę 27.599.897,13 zł (całkowita wartość projektu: 30.666.552,40 zł).
Liderem projektu jest Miasto Suwałki, a Partnerami projektu są: Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.
Termin realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2020
Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do biura projektu:
 
Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Monieckiego
Aleja Niepodległości 3 pok. 2
19-100 Mońki
tel: (85)727 88 38
 
 
 

 

Opublikowano: 2018-01-17

Wydrukuj