W dniach 22-23 września br. odbędą się Republikańskie Targi Euroregion Niemen 2017 w Grodnie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Międzynarodowe Forum Inwestycyjne, które zostało stworzone w celu aktywizacji współpracy podmiotów gospodarczych, rozwoju i wzmocnienia więzi w obszarach przygranicznych, prezentacji nowych produktów, ustanowienia wzajemnie korzystnych kontaktów handlowo-ekonomicznych i zawarcia umów biznesowych. Targom towarzyszyć będzie również konferencja na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym (22.09; od 15.00 do 17.00), w której będą uczestniczyć przedstawiciele UMWP, pt. „Współpraca regionalna w zakresie turystyki: poszukiwanie nowych form i kierunków”, gdzie o g. 15.40 będzie miał wystąpienie Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu- Paweł Jessa -„Turystyka jako motor rozwoju współpracy przygranicznej: nowe zadania i możliwości”.
Dzięki prężnej współpracy Województwa Podlaskiego z Obwodem Grodzieńskim, pojawiła się nieodpłatna możliwość udziału w w/w targach.
Do dyspozycji mamy 12 m2 powierzchni z zabudową, na której mogą Państwo przedstawić swoją ofertę.
Dojazd do Grodna, jak również dostarczenie materiałów pozostawiamy w gestii samych zainteresowanych.
Mając na uwadze powyższe, będziemy zobowiązani  za informację nt. udziału członków PROT-u na targach w Grodnie. Strona białoruska prosiła o informację nt. podlaskich firm które będą obecne w Grodnie oraz czy zostają na 1, czy 2 dni targów.
Mamy nadzieję, że  wśród Państwa znajdą się chętni i wspólnie będziemy mogli zaaranżować nasze stoisko.
 
 
Zespół PROT
 
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Malmeda 6; 15-440 Białystok
tel. 85 653 77 97
 
 

 

Opublikowano: 2017-09-18

Wydrukuj