W październiku przeprowadzono remont strażnicy OSP w Klewiance.  W ramach prac wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku, w którym znajdują się pomieszczenia użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Klewiance, m.in.: garaż na samochód, magazynek na sprzęt oraz pomieszczenie socjalne.
Środki na zadanie w wysokości 5400,00 zł pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, pozostały koszt inwestycji pokryto z wkładu własnego. Łącznie koszty wyniosły 9200,00 zł.
W listopadzie przeprowadzono remont strażnicy OSP w Goniądzu.  W ramach prac, wykonano remont strażnicy polegający na wykonaniu elewacji wraz z dociepleniem budynku na dwóch ścianach budynku strażnicy, znajdującej się w Goniądzu.
Środki na zadanie w wysokości 10000,00 zł pozyskano z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, pozostały koszt inwestycji pokryto z wkładu własnego. Łącznie koszty wyniosły 19000,00 zł.
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-12-14

Wydrukuj