Wkrótce zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Rolnik, chcący odzyskać część środków pieniężnych wydanych na olej napędowy zakupiony do pracy w gospodarstwie rolnym powinien w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.  
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. w wyżej wymienionym terminie wynosi:
 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych, pomniejszony o kwotę otrzymaną w ramach faktur za I półrocze tj. za okres od 01.08.2016 r. – 31.01.2017 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminie 2 - 31 października 2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Renata Matuk
gł. sp. ds. ekonomiki
www.odr.pl

 

Opublikowano: 2017-07-17

Wydrukuj