„ Mali uczniowie - duże potrzeby”
 

Pod taka nazwą, od lutego br. Przedszkole realizuje projekt  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej  placówki oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizacje zajęć dodatkowych wspierających rozwój dzieci oraz zajęć rozwijających zainteresowania przedszkolaków. 
Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z elementami ćwiczeń korekcyjnych, plastyczno–technicznych, rozwijających kompetencje społeczno–emocjonalne, przyrodniczo-matematycznych, logopedycznych, nauki języka angielskiego oraz zajęć z przedsiębiorczości.
Nauczyciele skorzystają z możliwości  ukończenia studiów podyplomowych na kierunkach: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)”. Projekt zakładał również remont pomieszczeń  z przeznaczeniem  na świetlice i sale dziennego pobytu dzieci trzyletnich. Pomieszczenia te zostały kompletnie wyposażone w meble, wykładziny, stoliki, krzesła, zabawki. Zakupiono także niezbędny sprzęt multimedialny.Całkowita wartość projektu  wynosi 246 935,00 zł.
 
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-05-10

Wydrukuj