Gmina Goniądz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rewitalizacja Gminy Goniądz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
 
Celem projektu jest: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesów kompleksowych interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 32 040,00 PLN (słownie: Trzydzieści dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100)plakat

Załączniki:
Oferta rewitalizacja Goniądz
Zapytanie ofertowe program rewitalizacji
Załącznik nr 1 oferta rewitalizacja Gmina Goniądz

 

 

Opublikowano: 2017-03-30

Wydrukuj