logotyp
             Zespól Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu jako Wnioskodawca  w Programie  Erasmus+   otrzymał dofinansowanie w wysokości   108.240,00 Euro na realizację, w ramach akcji kluczowej  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk  w Partnerstwie strategicznym dla edukacji szkolnej, projektu pod nazwą  "InnoExperiment-Innovative Approach to Teaching through Experiment”

Projekt będzie realizowany przy współudziale partnerów:

  • Vilniaus Simono Konarskio mokykla  (szkoła w Wilnie na Litwie)
  • Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku,
  • Instytut badawczy  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES w Alicante w Hiszpanii
Innowacyjność w edukacji jest głównym celem dwuletniego projektu, którego rozpoczęcie planowane jest na listopad. Projekt ukierunkowany jest na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów instytucji partnerskich poprzez podniesienie wiedzy i rozpowszechnienie idei nauki z elementami programowania, robotyki od najmłodszych od początku edukacji szkolnej.

Równie ważne są cele szczegółowe, czyli:

- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i udoskonalenie wiedzy uczniów szkół partnerskich i kadr instytucji partnerskich poprzez udział w pilotażowym programie nauki poprzez eksperyment,
- wsparcie nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, programowaniu, robotyce i metodach eksperymentu,

- opracowywanie nowych podejść w celu poprawy kompetencji już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie kompetencje i umiejętności niezbędne do świadczenia usług o wysokiej jakości,

- zwiększenie dostępu i promowanie powstałych w Europie otwartych zasobów edukacyjnych.

Dyrektor ZS-P  Mirosław Sobczyk

 

Opublikowano: 2018-09-13

Wydrukuj