Niemal 15 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne!
Prowizja 0%, oprocentowanie od 0,28% rocznie
 
 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Na ten cel przeznaczono łącznie 14’693’877,55 PLN. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy  efektywności energetycznej posiadanych budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym. Oferta dotyczy mikro, małych i średnich firm z terenu województwa podlaskiego.
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1’000’000 PLN i może zostać udzielona na 10 lat z maksymalnie 6-io miesięczną karencją. Oprocentowanie jest uzależnione od wykazanej w audycie poprawy efektywności energetycznej i waha się od 0,28% do 0,56% w skali roku. Prowizja wynosi 0%. Nie jest wymagany wkład własny.
Katalog finansowanych wydatków:
•         modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
•         instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające prawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
•         zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
•         głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
o         ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
o         energooszczędne o świetlenie;
o         przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);
o         instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
o         przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
o         zastosowanie automatyki pogodowej;
o         zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
o         budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
o         instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
o         instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
o         instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
o         instalację zaworów podpionowych i termostatów;
•         budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,
•         przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 
Całość dokumentacji pożyczkowej oraz informacji znajduje się pod adresem:
http://pozyczkowy.com.pl/dotacje-dofinansowanie-na-termomodernizacje-kredyty-pozyczki-termomodernizacyjne/
Kontakt:
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
(+48 85) 740 86 68 - Agnieszka Piwowarczyk piwowarczyk@pfrr.pl
(+48 85) 740 86 71 - Tomasz Niepłocha nieplocha@pfrr.pl
e-mail: pozyczki@pfrr.pl

Załącznik:
1. Termomodernizacja dla MSP - informacje
plakat b2

 

Opublikowano: 2018-06-27

Wydrukuj