30 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu odbyło się spotkanie Posła na Sejm RP Tomasza Cimoszewicza i Wice Marszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno z mieszkańcami Powiatu Monieckiego. W spotkaniu ze względu na problemy zdrowotne nie mogła wziąć udziału Wice Marszałek p. Anna Naszkiewicz.
            Po powitaniu przez niżej podpisanego, oraz Posła Cimoszewicza zebranych na spotkaniu osób, głos zabrał p. Maciej Żywno, który komentował przedstawianą przez siebie prezentację dotyczącą pozyskanych środków unijnych w powiecie monieckim. Mówił też o nowej perspektywie finansowej na najbliższe lata i możliwościach ubiegania się o środki zewnętrzne przez samorządy. Po tych wystąpieniach rozpoczęła się merytoryczna ponad dwu godzinna dyskusja o najważniejszych lokalnych problemach. Szeroko omówiono sprawy związane z Afrykańskim pomorem świń, Ptasią grypą, szkodami czynionymi przez dziką zwierzynę i ptactwo, oraz brakiem odszkodowań dla rolników z tego tytułu, dyskutowano o lokalnej infrastrukturze, drogach powiatowych m.in. ulicy Jagiellońskiej w Goniądzu, nad remontem „Carskiego Traktu” na długości Szafranki – Wroceń.  Rozmawiano o uszczuplonym budżecie gmin na których terenach znajduje się BPN i z których to obszarów do gminnej kasy nie wpływają żadne środki z podatków, nie ma też najmniejszej z tego tytułu rekompensaty, poruszono też temat szerokopasmowego internetu oraz wiele innych ważnych dla miejscowych spraw.
Konkretne i konstruktywne odpowiedzi Posła i Marszałka w pełni zadowoliły zebranych mieszkańców nie tylko Gminy Goniądz, ale także przedstawicieli sąsiednich gmin m.in. Krypna, Moniek i Trzciannego. Kilkoma sprawami poseł Tomasz Cimoszewicz obiecał zająć się osobiście zapraszając zainteresowanych do współpracy. 
Cieszyć może fakt, że coraz więcej osób chce uczestniczyć w rozwoju i mieć wymierny wpływ na kształt swojej „Małej Ojczyzny”. Na koniec chcę zacytować słowa Prof. Leszka Kołakowskiego:  Mała ojczyzna to miasto, czy wieś w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata. (Wypowiedź z 1993r.)
 

Arkadiusz Studniarek

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-03-31

Wydrukuj