Białystok, 31 sierpnia 2017 r.
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
WR-I.7160.111.2017.EAF
Wójt, Burmistrz, Prezydent
Województwa podlaskiego

 
Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o zastosowaniu pomocy dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.
Poszkodowani rolnicy, u których szkody wyniosły co najmniej 70% powierzchni tych upraw mogą składać wnioski do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie od 13.09.2017 r. do 27.09.2017r.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www.arimr.gov.pl)
Wobec powyższego proszę o upowszechnienie treści ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

 

Opublikowano: 2017-08-31

Wydrukuj