Otwarte Strefy Aktywności w Goniądzu i Osowcu

Gmina Goniądz, zgodnie z podpisaną umową, dnia 10.08.2018 r., z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zrealizowała  zadanie inwestycyjne, pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt, wariant podstawowy  - 1 obiekt, realizowanych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu oraz przy świetlicy wiejskiej w Osowcu.

Rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki. W ramach programu Gmina Goniądz otrzyma dofinansowanie na budowę stref aktywności w dwóch wariantach.

Wariant podstawowy, zrealizowany przy świetlicy wiejskiej w Osowcu, składający się z siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz zagospodarowania zieleni. 

Wariant rozszerzony, zrealizowany przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu, składa się z placu zabaw o charakterze sprawnościowym, ogrodzenia placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz zagospodarowania zieleni.

Wysokość dofinansowania  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  - 70502,50 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 148846,75 zł.

Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych, stworzyła nową przestrzeń aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawiania sportu jako formy spędzania wolnego czasu i jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Mam nadzieję że wykonane strefy aktywności posłużą mieszkańcom przez wiele długich lat, a uśmiechy
na twarzach, szczególnie tych najmłodszych, jak i starszych, będą pojawiały się jeszcze częściej.
Osobą odpowiedzialną za zrealizowanie zadania inwestycyjnego - Otwartych Stref Aktywności był inspektor Urzędu Miejskiego w Goniądzu - Grzegorz Mocarski.   
 
Burmistrz Goniądza
Mariusz Ramotowski

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-09-07

Wydrukuj