Niniejszym oświadczam iż w dniu 04.10.2018r. w programie telewizyjnym „Pilna sprawa” omyłkowo zamiast kwoty 37 procent wskazałem kwotę 17 procent jako kwotę dofinansowania budowy drogi pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz” w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.

Po przetargu koszt tej drogi wyniósł 4 023 079,50 zł, kwota dofinansowania to środki w wysokości 1 508 216 zł. W tym przypadku wkład własny Gminy Goniądz wynosi  2 514 863,50 zł.

Z poważaniem
Ramotowski Mariusz

 

Opublikowano: 2018-10-08

Wydrukuj