W dniach 24-25.05.2016 r. odbyła się ostatnia edycja wydawania żywności dla osób potrzebujących z gminy Goniądz, ostatnia przynajmniej do września br.
Była to kontynuacja pierwszego zadanie nowego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Goniądza, realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, oraz nieocenionymi siostrami zakonnymi na których posesji znajduje się magazyn żywności. Z pomocy skorzystało prawie 140 rodzin, czyli w sumie  prawie 600 osób. Z pomocy mogły korzystać rodziny, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu. Żywność tak jak dotychczas przywieziona została z Banku Żywności z Suwałk. Kończący się  program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, a pomoc żywnościowa w postaci paczki przekazywana jest dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej według ustalonego kryterium i obowiązujących przepisów.

Na koniec serdecznie dziękujemy za pomoc w dotychczasowych 4 edycjach tym wszystkim, którzy uczestniczyli w tym szlachetnym przedsięwzięciu, w szczególności Paniom z OPS w Goniądzu, pani Eli z UM, oraz siostrze Jadwidze, która przez wszystkie dni akcji czynnie w nich uczestniczyła. Następna edycja będzie realizowana już po wakacjach po podpisaniu kolejnej umowy z Bankiem Żywności przez TPG.
 

Janusz Rutkowski, Arkadiusz Studniarek
Towarzystwo Przyjaciół Goniądza

 

Opublikowano: 2017-03-01

Wydrukuj