Zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2018 Burmistrza Goniądza
z dnia 28 listopada 2018 r.
ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Miejskim w Goniądzu
 a dzień 8 grudnia 2018 r. (sobota) dniem pracującym.

 

Opublikowano: 2018-11-29

Wydrukuj