Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dysponuje użytkami zielonymi o powierzchni 30,77 ha, które wykorzystuje jako tereny wystawowe i parkingi podczas targów i wystaw. PODR w Szepietowie ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż zielonki na pniu z użytków zielonych o powierzchni 30,77 ha. Oferty należy złożyć do 28 marca 2017 roku w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zbiór zielonki”.
Informacje dotyczące składania ofert i pozyskiwania zielonki z opisanych użytków zielonych:
- Marek Godlewski, tel. 500 296 255
Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami dostępne jest pod adresem:
http://wodr.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=873
 

www.odr.pl

 

Opublikowano: 2017-03-22

Wydrukuj