Zgodnie z umową dotacji Nr 1909/1010061/2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r. na realizację zadania pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki  ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, OSP w Goniądzu, otrzymała środki w wysokości 16500,00 zł, przekazane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, które zostały wykorzystane na zakup  następującego sprzętu dla OSP w Goniądzu, tj.: wentylator oddymiający KOBRA H34 – 1 szt. W ramach otrzymanej dotacji wykonano również remont strażnicy polegający na wykonaniu elewacji, na dwóch ścianach budynku strażnicy, znajdującej się w Goniądzu.
Zakup został sfinansowany w części z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a w części ze środków własnych Gminy Goniądz. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 6949,50 zł, natomiast wartość prac związanych z remontem strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu wyniosła 19000,00 zł.
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-11-02

Wydrukuj