OBWIESZCZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Goniądz
 
Burmistrz Goniądza na podstawie art. 6 ustawy z dnia października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Goniądz oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Goniądz.
 
Konsultacje odbędą się w okresie
od 18 maja 2017 roku do 18 czerwca 2017 roku.
Konsultacje odbędą się w formie:

  • zbierania w formie papierowej propozycji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,
  • badanie ankietowe w postaci papierowej i elektronicznej,
  • spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy, zbierania uwag ustnych w ramach spotkań konsultacyjnych.
 
Wszystkie powyższe formy konsultacji posłużą do zdiagnozowania problemów występujących na terenie Gminy Goniądz, potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni w mieście oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.
 
Wypełniony formularz lub ankietę można dostarczyć w sposób następujący:
  1. Drogą elektroniczną na adres: kancelaria.um@goniadz.pl
  2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY GONIĄDZ”;
  3. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38,
    19-110 Goniądz, Kancelaria Urzędu pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
 
TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH:
24.05.2017 r. godz. 11:00 Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
25.05.2017 r. godz. 10:00 Świetlica Wiejska w Klewiance
25.05.2017 r. godz. 12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
29.05.2017 r. godz. 19:00 Świetlica Wiejska w Osowcu

Pliki do pobrania
Projekt uchwałyobszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Goniądz
Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwąły Goniądz
Ankieta konsultacje obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
Formularz  zglaszania uwag
DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY GONIĄDZ

 

Opublikowano: 2017-05-11

Wydrukuj