18 kwietnia 2017. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyła się uroczystość powołania nowego komendanta Powiatowego PSP w Mońkach. W uroczystości udział wzięli: Wiceminister SWiA Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt oraz przedstawiciele samorządów - powiatu i gmin. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez kapt. Cezarego Grygo przybyłemu na uroczystość ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu. Następnie złożono życzenia i przedstawiono nowego komendanta mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Stachurskiego.

 

NOTKA BIOGRAFICZNA (źródło KP PSP w Mońkach)
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Stachurski urodził się 21 września 1979 r. w Białymstoku. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Białymstoku podjął w dniu 23.08.1999 r. naukę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. W lipcu 2001 r. otrzymał skierowanie do służby stałej w Komendzie Powiatowej PSP w Mońkach. Do dnia 01 października 2006 r. pełnił służbę w systemie zmianowym, następnie został przeniesiony do wydziału operacyjno-szkoleniowego, a w dniu 01 marca 2007r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG gdzie do dnia dzisiejszego pełnił służbę. W roku 2005 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, a w 2011 r. podniósł swoje kwalifikacje uzyskując tytuł magistra.
Przez siedem lat był funkcjonariuszem wchodzącym w skład Podlaskiej Kompani Honorowej godnie reprezentując Państwową Straż Pożarną podczas uroczystości szczebla wojewódzkiego. Z dużym zapałem organizuje i osobiście uczestniczy w szkoleniach druhów OSP z terenu oraz spoza powiatu.
Podczas dotychczasowej służby w PSP pełnił kilka pozaetatowych funkcji takich jak:
- zastępca dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Biebrza”,
- oficer prasowy KP PSP w Mońkach,
- członek wojewódzkiego kolegium sędziowskiego,
- członek sztabu Podlaskiej Brygady Odwodowej.

źródło: www.monki.pl

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-04-19

Wydrukuj