W dniach 22 stycznia – 2 lutego 2018 roku dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu uczestniczyło w zagranicznej mobilności job-shadowing w Pradze w ramach projektu „ZSP Goniądz - Zespół Samych Profesjonalistów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Cele, które przyświecały udziałowi w mobilności:
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych,
  • podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji szkoły,
  • zapoznanie się nauczycieli z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wdrożenie rozwiązań do praktyki szkolnej,
  • wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela.
 
Nauczyciele zrealizowali ustalony przed wyjazdem program - tzw. jobshadowing - każdego dnia asystowali w pracy swoich kolegów – nauczycieli w bliźniaczych szkołach w Pradze i obserwowali pracę szkół w Pradze, dzielili się dobrymi praktykami, poznawali nowe metody pracy. Uczestniczyli w lekcjach z przedmiotów ogólnych: przedmioty ścisłe, nauki humanistyczne oraz pozostałych zajęciach dodatkowych. W godzinach popołudniowych uczestniczyli w warsztatach praktycznych w zakresie wykorzystania TIK w szkole. Wizyta w Pradze miała na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności kształcenia oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji w krajach Unii Europejskiej. Korzyści z udziału w programie czerpią w podobnym stopniu wszystkie uczestniczące w nim szkoły. Wszyscy nauczycieli wymienili się wizytówkami, aby móc podtrzymywać podjęte w Pradze kontakty z nauczycielami.
 
Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkół, systemem kształcenia, zasadami i sposobem egzaminowania uczniów. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia dodatkowe, poznali wyposażenie szkół oraz czeskie potrawy. Dzięki zajęciom kulturalnym w Pradze (gdzie wspólnie z przewodnikiem zwiedzili wszystkie najważniejsze zabytki Pragi) poznali atrakcje turystyczne miasta i regionu.
 
Szkoły w Pradze, z którymi współpracowaliśmy w projekcie:

§MŠ Klamovka (przedszkole)http://msklamovka.webnode.cz/

 
 
 
Opracowanie:
Justyna Fidrocka
Koordynatorka projektu
 
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-02-14

Wydrukuj