Środki dla podmiotówprowadzących działalność gospodarcząna rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020
 
W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (LSR) w dniach 18.04.2017 – 17.05.2017 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ramach naboru 7/2017– Rozwijanie działalności gospodarczej.
W ramach pomocy można otrzymać refundację kosztów kwalifikowalnych do wysokości 70% projektu stanowiącą maksymalnie:
- 100 000 zł w ramach utworzenia jednego miejsca pracy
- 200 000 zł w ramach utworzenia dwóch miejsc pracy
- 300 000 zł w ramach utworzenia trzech miejsc pracy
 
Podmiot, który chce aplikować o środki musi prowadzić działalność gospodarczą przez min. 365 dni w przeciągu ostatnich 3 lat i nadal ją prowadzić. Miejsce prowadzenia działalności wpisane do CEIDG musi znajdować się na terenie LSR. Należy utrzymać istniejące i nowo powstałe miejsca pracy przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
Dokładniejsze informacje dotyczące kryteriów udzielenia wsparcia znajdą Państwo na naszej stronie www.biebrza-leader.pl w zakładce KONKURSY– PROW 2014-2020 – Nabór nr 7/2017- Rozwijanie działalności gospodarczej. Udzielamy również doradztwa osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 16 00 w naszym biurze.
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21,
16-150 Suchowola
Tel/Fax. 85 712 83 07,
e-mail: sebastiankarp@biebrza-leader.pl
www.biebrza-leader.pl

 

Opublikowano: 2017-04-04

Wydrukuj