„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Białystok,  19 grudnia  2017 r.
 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

ROR-II.3053.2.26.2017
 
 
Sz. Panie i Panowie
Burmistrzowie/ Wójtowie
/wszyscy/
 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego opracował materiały filmowe dotyczące wirusa afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz zasad bioasekuracji w gospodarstwach. Spoty informacyjne, w których ostrzegamy przed zachowaniami mogącymi przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa były również emitowane  na antenie TVP3 Białystok. Materiały filmowe są dostępne pod adresem www.asf.wrotapodlasia.pl.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią spotów.
Zwracam się  również z prośbą o rozpropagowanie ww. materiałów na stronie internetowej Państwa Urzędu celem szerzenia świadomości społeczeństwa i upowszechnienia zasad bioasekuracji.
Województwo Podlaskie najdłużej w kraju dotykają konsekwencje związane z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania i inicjatywy przyczynią się do skuteczniejszego zwalczania ASF.
                                                                                                                         
 
 
 
DYREKTOR
Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Andrzej Pleszuk

 
 
Załącznik:
Pismo+ASF

 

Opublikowano: 2017-12-22

Wydrukuj