ipnUrodził się w Goniądzu 11 listopada 1936 r., syn Józefa i Władysławy
Śledztwo dotyczące członków młodzieżowej organizacji pn. "Wolny Orzeł Polski" (WOP) działającej w okresie 06.1953 - 21.05.1954 na terenie Goniądza. Z. Szwarc w dniu 20.05.1954 został zatrzymany przez funkcjonariusza WUBP Białystok w związku z podejrzeniem o przynależność do WOP. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 20.05.1954 tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem sprawy do Wojewódzkiej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. W dniu 04.08.1954 prokurator Wojewódzkiej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego WUBP Białystok akt oskarżenia i skierował sprawę do WSR w Białymstoku.  Wydz. Śledczy WUBP Białystok  19.05.1954  29.07.1954  IPN Bi 07/1502 (2263/III), IPN Bi 015/522, IPN Bi 015/525 (KSL 13435).  
Akta sądowe    Wyrokiem WSR w Białymstoku z 20.08.1954 został skazany na karę łączną 4 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa za to, że od końca czerwca 1953 do 20.05.1954 w miejscowości Goniądz "przedsięwziął szereg czynności przygotowawczych jako jeden z członków kontrrewolucyjnej organizacji WOP, mianowicie uczestniczył w kilku zebraniach organizacyjnych i sporządzał ulotki o treści antypaństwowej oraz przechowywał dokumenty kontrrewolucyjnej organizacji, przedsiębiorąc te czynności w celu zmiany przemocą ustroju PRL" oraz za to, ze w marcu 1954 dokonał, na potrzeby organizacji, kradzieży maszyny do pisania ze szkoły w Suwałkach. Na mocy amnestii karę złagodzono do 3 lat pozbawienia wolności. Przebywał w więzieniu w Białymstoku, w Jaworznie, w Sztumie. Zwolniony warunkowo 21.01.1957.  Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku  25.09.1953  28.09.1954  IPN Bi 212/5410/1-2 (Sr 94/54).  
Teczka zagadnieniowa  "P-13"  Bk 62/ Bk 1942  Teczka zagadnieniowa "P-13" wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dot. działalności członków AK-WiN na terenie b. woj. białostockiego. Zdzisław Szwarc wymieniany w dokumencie pt. "Nielegalne organizacje z okresu okupacji zlikwidowane po wyzwoleniu" (dokument bez daty i bez podpisu) jako prezes organizacji WOP.  Wydz. III KWMO Białystok  22.09.1959  29.12.1971  IPN Bi 011/4/1 (85/IV).  
Charakterystyka   
Charakterystyka nr 25 nielegalnej młodzieżowej organizacji WOP działającej w okresie 06.1953 -21.05.1954 na terenie Goniądza. Celem działalności tej organizacji była walka z ustrojem socjalistycznym poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych, antysocjalistycznych i godzących w tzw. przyjaźń polsko-radziecką. Zdzisław Szwarc był jednym z założycieli i dowódcą WOP, działał pod ps. "Wichura", organizował zebrania, sporządzał ulotki, w marcu 1954 wyniósł ze szkoły do której uczęszczał maszynę do pisania, mającą posłużyć członkom organizacji do pisania ulotek. Członkowie WOP zostali zatrzymani i skazani na karę więzienia.  Wydz. "C" KWMO Białystok  11.08.1977   IPN BI 019/58/1-2.  
 
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=S&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=2448&osobaId=57265&
 

Wyszukał: Arkadiusz Studniarek 

 

Opublikowano:

Wydrukuj