Urodził się 09 lutego 1936 w Goniądzu (pseudonim Żbik). W VII 1953 współzałożyciel (z Kazimierzem Karłowskim, Libertem Potockim, Edmundem Skubichem, Zdzisławem Szwarcem, Eugeniuszem Śliwińskim) młodzieżowej organizacji niepodległościowej Wolny Orzeł Polski w Goniądzu (powielanie, kolportaż ulotek),
Śledztwo dotyczące członków młodzieżowej organizacji pn. "Wolny Orzeł Polski" (WOP) działającej w okresie 06.1953-21.05.1954 na terenie Goniądza. Libert Potocki w dniu 21.05.1954 został zatrzymany przez funkcjonariusza WUBP Białystok w związku z podejrzeniem o przynależność do nielegalnej organizacji WOP. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 21.05.1954 tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem sprawy do Wojewódzkiej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. W dniu 04.08.1954 podprokurator WPR zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego WUBP Białystok akt oskarżenia i skierował sprawę do WSR w Białymstoku.  Wydz. Śledczy WUBP Białystok  21.05.1954  29.07.1954  IPN Bi 07/1502 (2263/III), IPN Bi 015/522, IPN Bi 015/525 (KSL 13435).  
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Białymstoku z 20.08.1954 został skazany na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa za to, że od końca czerwca 1953 do września 1953 w miejscowości Goniądz „przedsięwziął szereg czynności przygotowawczych do zmiany przemocą ustroju PRL, a mianowicie uczestniczył w zebraniach kontrrewolucyjnej organizacji pn. WOP i sporządzał ulotki o treści antypaństwowej”. Zwolniony z więzienia w Białymstoku 20.08.1954.  Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku  25.09.1953  28.08.1954  IPN Bi 212/5410/1-2 (Sr 94/54).  
Charakterystyka:
Charakterystyka nr 25 nielegalnej młodzieżowej organizacji WOP działającej w okresie 06.1953-21.05.1954 na terenie Goniądza. Celem działalności tej organizacji była walka z ustrojem socjalistycznym poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych, antysocjalistycznych i godzących w tzw. przyjaźń polsko-radziecką. Libert Potocki był członkiem organizacji WOP, działał pod ps. "Żbik", brał udział w zebraniach organizacji oraz sporządzał ulotki o treści antypaństwowej. Członkowie WOP zostali zatrzymani i skazani na karę więzienia.  Wydz. "C" KWMO Białystok.
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=P&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=11736&osobaId=57014&
 
Wyszukał: Arkadiusz Studniarek
 

 

Opublikowano: 2017-03-08

Wydrukuj