Antoni Karwowski urodził się w 1948 r. w Grajewie, a wychowywał w otoczonym przez Biebrzański Park Narodowy Goniądzu. Dorastał w wielopokoleniowej rodzinie pod silnym wpływem ojca i pochodzącego z Rosji dziadka. Przenikanie się polskiej i rosyjskiej tradycji i kultury, wykształciły w nim swoistą wrażliwość, szczególny indywidualizm, który dominuje w jego sztuce i relacjach z otoczeniem. Pierwsze lekcje rysunku udzielane przez ojca, animatora kultury i kontakt z piszącym wiersze dziadkiem, mogły być pierwotnym impulsem, który zadecydował o wyborze profesji.
Po ukończeniu liceum wielokrotnie zmieniał miejsca zamieszkania i uczelnie. Dużo malował i eksperymentował ze sztuką. Przez pewien czas pracował w kopalni węgla, aby potem rozpocząć studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu. Tam rozwinął się jako profesjonalny artysta. W początkach lat 80. w Toruniu, razem ze Zbigniewem Oleszyńskim, założył grupę „A”, która zrealizowała wiele projektów performatywnych w Polsce.
Od 1982 r. związany ze środowiskiem szczecińskim. W 1982 r. zorganizował i prowadził w Świnoujściu ośrodek działań artystycznych Centrum Sztuki. Współtwórca i kurator wielu międzynarodowych projektów i festiwali, m.in. Gaja – Cztery Żywioły (1992–1994), Trawnik (1995–1999), Art Migration (2000–2003), PrivateImpact (2002–2004), Performance Intermedia (2005–2011), Live Art Archive PL (2014–2016). Utrzymuje kontakty z wieloma miejscami sztuki, m.in. w Berlinie, Nowym Jorku, Seulu, Bostonie, Gwangju, Kolonii, Barcelonie, Marsylii. Prezentował swoje performance w wielu ważnych dla sztuki miejscach w Polsce i za granicą. W performance’ach eksploruje problematykę tożsamości, w myśl postawionej tezy: rzeczywistość nabiera sensu, stojąc w „świetle pamięci”.
Od 2003 r. jest kuratorem Międzynarodowego Festiwalu Performance & Intermedia w Szczecinie.
W malarstwie Antoni Karwowski wypracował styl o którym niemiecki krytyk sztuki Susanne Graff mówi:
 … z tych obrazów spływa, wykreowane niezwykłym opanowaniem warsztatu, kolorowe światło, którego metaforyka nadaje elementom figuratywnym, magiczne, nadrealne znaczenie. Siłą tego malarstwa, poza świetlistym kolorem jest bogactwo znaczeń i symboli, szczególna wielowarstwowość, przez co obrazy Antoniego są dalekie od prostej, jedynie dekoracyjnej funkcji.
Z kolei Hartvig Hansen z Århus w Danii pisze: „Obrazy Antoniego intrygują, uwodzą kolorem, światłem, ich odbiór wymaga czasu, bliższego kontaktu, dopiero wtedy odsłaniają pełną gamę użytych środków wyrazu”
Jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Europie i poza jej granicami, także w posiadaniu wielu firm, min. Studio ATA w Kolonii (Niemcy), SJ GREEN CARGO Göteborg (Szwecja), PROMATEX N.V. Antwerpia (Belgia), EUROAFRICA SHIPPING LINES w Szczecinie, ELECTRA PLUS w Poznaniu. W 2005 otrzymuje zlecenie od Kliniki w Dortmundzie. Efektem jest 53 m panneau, na ścianach oddziału radioterapii, największa ze zrealizowanych prac.
Ostatnia jego Ekspozycjaw Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej z tego roku „Sekretna czerń mleka” to próba zarysowania pola performerskiej aktywności Antoniego Karwowskiego, artysty uprawiającego performance od lat 70. ubiegłego wieku, a zatem momentu, w którym gatunek ten ugruntowywał swoją odrębność w obrębie innych nurtów awangardowych. Wystawa prezentuje dokumentację wczesnych antysystemowych akcji performerskich Karwowskiego z czasów PRL podejmowanych we współpracy ze Zbigniewem Oleszyńskim w ramach Grupy „A” (lata 70. i 80. XX wieku) oraz wybrane projekty i cykle realizowane indywidualnie od lat 90. do chwili obecnej, w których punkt ciężkości przesuwa się z działań interwencyjno-społecznych na działania autopoznawcze skoncentrowane na kreatywnym przepracowywaniu pamięci i osobistych doświadczeń artysty.
Wystawie towarzyszy polsko-angielska monografia poświęcona twórczości Karwowskiego, w której osobiste refleksje autora uzupełniają eseje Yarona Davida, Krzysztofa Gutfrańskiego, Magdaleny Lewoc, Borisa Nieslonego, Artura Tajbera i Ryszarda Ziarkiewicza.
 
Wyszukał: Arkadiusz Studniarek

 

Opublikowano: 2017-06-09

Wydrukuj