Przychylając się do pisma Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, skierowanego do Marszałka Województwa Podlaskiego, zwracam się z prośbą o udostępnienie załączonego
formularza „zwrotu/odbioru odpadu” na stronie internetowej Państwa urzędu.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych
opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa
on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
zwanym „Porozumieniem Agro” nr 8/2014. System Zbiórki Opakowań PSOR to realizacja
obowiązków prawnych nałożonych na wprowadzających produkty w opakowaniach,
zawartych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Jednocześnie Stowarzyszenie prowadzi w imieniu wprowadzających kampanię edukacyjną
pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Więcej informacji o Systemie PSOR oraz
o kampanii znajduje się na stronie internetowej www.systempsor.pl.
Załączniki:
1. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
2. Karta zwrotu odpadu

 

 

Opublikowano: 2017-04-06

Wydrukuj