W ramach Seminarium Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Goniądzu odbył się w pięknym plenerze Biebrzy na miejskiej plaży pokaz Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego.
Na wstępie niżej podpisany przedstawił zebranym krótki życiorys Stefana Czarnieckiego:
Stefan Czarniecki urodził się w 1599 r. w Czarncy koło Włoszczowy, pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, która miała stosunkowo niewiele dóbr dziedzicznych w licznej rodzinie, wśród dziewięciorga rodzeństwa. Wychowany był w duchu miłości do ojczyzny i króla. Jako młody chłopiec zaciągnął się lisowszczyków, do chorągwi Idziego Kalinowskiego. Jedną z pierwszych ważnych bitew, w których wziął udział była bitwa pod Chocimiem, w której walczył wśród 55 – tysięcznej armii przeciwko Turkom.
W wojsku polskim Czarniecki służył najprawdopodobniej od 1621 r., gdy jego bracia wrócili ze służby cesarskiej. Brał udział we wszystkich ważniejszych kampaniach XVII w.: odpieraniu najazdów tatarskich, Powstaniu Chmielnickiego, Potopie szwedzkim, wojnie polsko-rosyjskiej, kampanii litewskiej przeciw Rosji, kampania ukraińskiej.
Dzięki wprowadzonej przez niego strategii „wojny szarpanej” udało mu się rozgromić nie jeden szwedzko odział. Była to bardzo skuteczna metoda walki ze Szwedami, których siła była potężna i praktycznie nie do pokonania. Stefan Czarniecki okazał się niezrównanym mistrzem w takich walkach.
Sześć tygodni przed śmiercią, 2 stycznia 1665 r. Czarniecki przyjął buławę polną koronną, odebraną Lubomirskiemu. Zmarł w czasie podróży do Lwowa 16 lutego 1665 r. w Sokołówce koło Złoczowa od postrzału otrzymanego podczas tłumienia buntu w Stawiszczu.
Następnie prowadzący przedstawił zebranym grupę Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego, która odwiedziła Goniądz:  W latach 2006-2009, większość członków Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego należała do grupy rekonstrukcji historycznej odtwarzającej rzeczywistość siedemnastowiecznej szlachty biorąc udział w licznych imprezach kulturalnych i historycznych m.in.: Szturmie Twierdzy Zamość, Turnieju Skarbu Kwarcianego w Rawie Mazowieckiej, zdobyciu Tykocina, Terra Heroice w Kamieńcu Podolskim i innych. W drugiej połowie 2009 r. wyodrębniła się nowa grupa, która posługuje się nazwą: Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego.
Po wstępie do dzieła wzięli się przyjezdni woje. Prowadzący opowiedział licznie zebranym o strojach w jakich się prezentują: kontuszach, żupanach, kołpaku, baczmagach czy karabeli, oraz o wyposażeniu rycerzy czyli ciężkiej lub lekkiej zbroi ( zależy do czego miała służyć), ostrych jak brzytwa szablach, mocnych hełmach, twardej wielofunkcyjnej tarczy, metalowych nagolennikach, czy metalowych kamizelkach.
Następnie zebrani wysłuchali obowiązujących dawniej komend i salw z pięknej broni palnej długo lufowej. Odważniejsi sami mogli popróbować jak „smakuje” taki wystrzał. W dalszej kolejności wszyscy obejrzeli pokaz sztuki walki szablami, by scenkami rodzajowymi typu rozbicie dzbana na głowie jednego z rycerzy zakończyć pokaz. Ostatnim akcentem była szarża chorągwi z okrzykiem i szablami w dłoni na widownię, myślę że akcja podniosła krew u niejednego widza.
Nie był to koniec atrakcji tego dnia, gdyż słuchacze UTW zorganizowali bardzo udanego grilla, przy którym minęły kolejne mile spędzone godziny na goniądzkiej plaży. Więcej takich imprez w plenerze – skitowali dzień licznie zebrani uczestnicy.
Serdeczne podziękowania dla przedstawicieli Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego, wszystkim uczestnikom, oraz organizatorom i organizatorkom grilla, którzy naprawdę się napracowali.
Pokaz został sfinansowany z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu Druga edycja -  realizowany przez Instytut Działalności Publicznej w Warszawie. Grilla sfinansowali sami uczestnicy.
Już za tydzień 21 czerwca w czwartek o godz. 17.00 w GOK w Goniądzu wykład p. dr Marii Tockiej – 100 lat praw wyborczych kobiet. Serdecznie zapraszamy
 
Arkadiusz Studniarek
 
 

 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-06-14

Wydrukuj